رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۶۹

0
124

شصت ونهمین  بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره موضوعات صادرات گاز ایران به عراق آغاز شد و پابرجایی تحریم های دلاری و احتمال بازگشت تحریم های
ایران مانع اصلی اجرای پروژه خط لوله صلح با پاکستان مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

خبرنامه انرژی- رسا۶۹

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here