رصد هفتگی صنعت- شماره۸۱

0
109

هشتادویکمین بسته خبری «متن صنعت» منتشر شد. دو موضوع کاهش ۱/ ۷ درصدی صادرات صنعت نساجی در سال گذشته و افزایش ۴۴ درصدی واردات به ایران و رشد ۵ برابری
صادرات به اتحادیه اروپا در ۴ ماهه نخست ۲ این هفته بررسی شده است.


دانلودکنید:

اخبار_برگزیده_صمت_شماره_۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here