جوانه (رصد هفتگی کشاورزی)- شماره ۸۴

0
155

هشتادو چهارمین رصد هفتگی «جوانه» که به مهم‌ترین تحولات حوزه کشاورزی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع تذکر نماینده مجلس به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص
جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری، راهی برای پایداری اقتصاد خانواده و روستا، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

جوانه۸۴-نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here