رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۸۱

0
93

هشتاد ویکمین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره  آژانس بین المللی انرژی: بازار نفت در حال بازگشت به تعادل است و  استراتژی توسعه میدا نهای نفتی تغییر کرد مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

اخبار برگزیده انرژی رسا ۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here