پرسا (پایش و رصد سیاست‌های آموزشی) شماره ۹۷

0
113

این نسخه به موضوعات زیر می‌پردازد :

چند تألیفی، سیاست بر زمین مانده
طی روزهای گذشته ذوعلم، رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از سیاست‎های تدریجی خود برای واسپاری تألیف کتاب‌های درسی سخن گفت.

یادگیری در وضعیت هشدار
کبیری،مدیر داده پردازی مطالعات تیمز و پرلز: از هر سه دانش‌آموز دوره ابتدایی، یک نفر حداقل استانداردهای آموزشی را کسب نمی‌کند؛ به‌عبارت دیگر خواندن، نوشتن و یا چهارعمل اصلی را به طور کامل بلد نیست.

عملکرد دانش‌آموزان پایۀ چهارم ایران در ارزیابی بین‌المللی تیمز ۲۰۱۵ و پرلز ۲۰۱۶
رتبه دهم در بین ۱۲ کشور منطقه

خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته
الهیار ترکمن: هدف اصلی رتبه‌بندی معلمان افزایش حقوق نیست. برخی ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح رتبه بندی را تقسیم بر تعداد فرهنگیان می‌کنند که یک کار غیرکارشناسی بوده و اذهان را مشوش می‌کنند.

دانلود این نسخه: پرسای ۹۷ 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here