معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۲

1
168

دومین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد.دو موضوع پرتاب یک ماهواره در سال آینده و تحویل سند آمایش آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی تا هفته آینده، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۲

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here