پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۵۲

0
105

پنجاه و دومین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع تدوین دستورالعمل نظارت جامع بر مدارس غیردولتی وپاسخ معاون پرورشی فانی به خودکشی دان شآموز در مدرسه ، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

پرسا ۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here