معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۲۵

0
142

بیست و پنجمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع حضور روسای ۱۴ دانشگاه کر ه جنوبی در ایران و صعود ۵۳ پل های فناوری نانو در ۱۵ سال، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here