معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۱۴

0
116

چهاردهمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع آیا انتقال فناوری راهبرد موثری برای توسعه دانش بنیان است و شرکتهای دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here