معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۹

0
111

 نهمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع  ۸۳۲ میلیارد تومان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی خرج شد و طرح آمایش آموزش عالی نهایی شد ، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۹

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here