معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۴

0
158

چهارمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع آیا مباحث فرهنگی مانعی برای جذب دانشجویان خارجی است؟ و آمایش آموزش عالی اندر خم یک کوچه ، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۴

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here