معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۱۰

0
146

دهمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع طرح نمایندگان، ادغام وزارتین آموز ش وپرورش و علوم و جذب ۲۵۰۰ دانشجوی عراقی طی دو سال گذشته  ، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here