معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۲۸

0
130

بیست و هشتمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع انتقاد وزیر علوم از پرداخت نشدن بودجه پژوهشی و عدم رضایت وزیر علوم از روند تخصیص بودجه پژوهشی، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here