پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۱

0
107

هشتادویکمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع روشن نبودن چشم انداز تغییر تقویم آموزشی در وضعیت فعلی آموزش و پرورش و ظرفیت ها و سازوکارها دو مؤلفه مهم در جذب منابع مالی غیردولتی، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

پرسا ۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here