پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۲

0
131

هشتادو دومین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع کاهش شهریه مدارس غیردولتی درگرو اجرای بندهای حمایتی از این مدارس و لزوم تصویب دستورالعمل برای پیوست اقتصادی برنام ههای آموزش و پرورش ، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

پرسا ۸۲

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here