بررسی تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت

0
217

مقدمه

موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شهریورماه سال جاری و پس طرح ابهام مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری مجدد مطرح شد. پس از آن در ۲۱ مهر ماه طرحی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که بر اساس آن باید کلیه وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم چنین وزارت جهادکشاورزی منتزع و وزارت بازرگانی سابق تشکیل شود. این طرح بر تشکیل وزارت بازرگانی به همان صورت و ساختار سابق تأکید جدی داشت. در ۲۴ آبان ماه کمیسیون ویژه ای متشکل از ۶ نفر از کمیسیون صنایع و معادن، ۶ نفر از کمیسیون اقتصادی، یک نفر از کمیسیون اصل ۴۴ و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه برای پیگیری این موضوع تشکیل شد. دولت نیز  در ۲۱ آذر ماه در پیش نویس برنامه ششم، پیشنهاد انتزاع امور بازرگانی از وزارت صمت و وزارت کشاورزی و الحاق آن به وزارت اقتصاد را ارائه کرد؛ گرچه سرانجام دولت در لایحه نهایی برنامه ششم که اواخر دی ماه به مجلس داد، این پیشنهاد را حذف کرد.

جمع بندی و پیشنهاد

با توجه به تاریخچه ی موضوع تفکیک و ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به نظر می رسد سیاستگذاری و ساختار این حوزه همیشه محل بحث و نزاع بوده است. با ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی، حجم فعالیت ها زیاد شده و تمرکزها کاهش یافته و با تفکیک نیز تناقض سیاستگذاری و تضاد منافع موجب به هم خوردن نظم تولید و تجارت کشور و عموما ضرر تولید می شده است. بنابراین باید گفت با پرداختن دائم به ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه تنها اتفاقی که رخ می دهد، تکرار تجربه ای است که نتیجه آن سردرگمی برنامه ریزی این حوزه مهم از اقتصاد کشور بوده است.

طرح فعلی نمایندگان مجلس نیز به طور ناگهانی مطرح شده و طیف مختلف نظرات نیز نشان می دهد که جمع بندی صحیحی در این خصوص وجود ندارد. الحاق بازرگانی به وزارت اقتصاد که در برنامه ششم پیشنهاد شده بود، نیز چندان مورد استقبال واقع نشد و البته در نهایت نیز در لایحه نهایی دولت جای نگرفت. البته بررسی های کارشناسی نشان می دهد مشکلات موجود قابل حل است و با ارائه راهکارهایی می توان بدون تفکیک، به حل مشکلات پرداخت. راهکارهایی از جمله تغییر ساختار فعلی وزارتخانه و تصویب قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، برنامه ریزی و ایجاد نظام ارزیابی مناسب، کاهش تصدی گری و واگذاری برخی امور به تشکل ها و اتحادیه ها در این خصوص پیشنهاد می شود.

دانلود کنید:بررسی تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here