پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۵

0
174

هشتادو پنجمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع بازنشستگی ۴۰هزار نفر در آموز شوپرورش طی سال جاری و لزوم اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش و
برخورداری از امتیازات آن، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

پرسا ۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here