رصد هفتگی صنعت- شماره ۶۷

0
133

شصت و هفتمین بسته خبری «متن صنعت» منتشر شد.  در متن صنعت سهم ۶۰ درصدی رنو در قبال
سهم ۴۰ درصدی ایدرو در قرارداد جدید رنو و گرانی ۲۵ درصدی واردات قانونی تلفن همراه نسبت به قاچاق آن این هفته بررسی شده است.


دانلودکنید:

صمت ۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here