مروری بر وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر

0
129

وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی محصولات اساسی بعد از چند سال، بار دیگر خودکفایی گندم ۱را رقم زد. توضیح بیشتر آنکه با وجود نیاز ۱۱ میلیون تنی کشور به این محصول، در سال ۵۹ با حمایتهای این وزارتخانه، حدود ۱۱٫۹ میلیون تن گندم ۲ در کشور تولید شد که بیش از ۱۱ میلیون تن از این رقم به خرید تضمینی دولت از کشاورزان مربوط میشد. خاطر نشان میسازد که سال ۱ ،۵۹ میلیون و ۰۸۸ هزار تن گندم ۳ از کشاورزان خریداری شده بود.

دانلود کنید: مروری بر وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر-۱۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here