نگاهی به فراز و نشیبهای اجرای قانون تمرکز

0
142

طی سالیان گذشته، واردات بی رویه محصولات کشاورزی همواره بر تولید این محصولات در کشور اثر منفی داشته است. به سبب متمرکز نبودن مدیریت دولتی در بخشهای تولید و بازرگانی حوزه کشاورزی، هیچ یک از وزرای کشاورزی و بازرگانی، مسئولیت این واردات بی منطق را بر عهده نمی گرفتند. وزارت جهاد کشاورزی اختیاری در کنترل واردات نداشت و وزارت صنعت نیز ساده ترین و کم هزینه ترین راه -یعنی تثبیت قیمت از طریق واردات- را برای مدیریت بازار دنبال میکرد. متولی کشاورزی کشور برای حمایت از این بخش، مهمترین ابزار حمایتی -که همان دسترسی به بازار است- را در اختیار نداشت. نتیجه آنکه در شرایطی که محصولات وارداتی به وفور در بازار وجود داشت، کشاورزان همیشه برای فروش محصولات تولیدی خود با مشکل مواجه بودند  . یکی دیگر از مشکلات حوزه کشاورزی، تعدد متولیان در مسیر زنجیره تولید محصولات بود؛ توضیح آنکه اگر
یک واحد تولیدی، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را به طور کامل -از تأمین نهاده تا عرضه مستقیم در بازار- در اختیار داشت، جهت اخذ مجوز و سایر هماهنگیها باید با چند وزارتخانه درگیر و هزینه های پنهان زیادی را متقبل میشد. بسیاری از مشکلات فوق با مدیریت واحد دولت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی قابل حل بود.

دانلود کنید:نگاهی به فراز و نشیبهای اجرای قانون تمرکز-۱۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here