رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۶۴

0
105

شصت وچهارمین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره موضوعات تهدید توافق پاریس برای نیروگا ههای برق اتحادیه اروپا و برگزاری مناقصه میدان آزادگان تا حداکثر یک ماه آینده  مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

رسا۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here