معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۴۶

0
139

چهل و ششمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع انعقاد قرارداد ۲۰ هزار میلیارد ریالی دانشگا هها با وزارتخانه های دفاع و نفت و انعقاد قرارداد ۱۴۰۰ میلیاردی بین
شرکتهای دانش بنیان و دانشگا هها در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

معیار ۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here