رصد هفتگی صنعت- شماره ۷۷

0
131

هفتادوهفتمین بسته خبری «متن صنعت» منتشر شد. دو موضوع  برنامه دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی تدوین شد و ورود ۲/ ۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور  این هفته بررسی شده است.


دانلودکنید:

صمت ۷۷

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here