درباره ما

بسمه تعالی
«مرکز رصد کنکاش» با هدف رصد و پایش مسائل اصلی کشور در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است. این مرکز با تکیه بر ظرفیت دانش نخبگانی خود و با دو رویکرد «رصد فضای رسانه‌ای» و «رصد میدانی»، اتفاقات و رویدادهای مهم و همچنین اظهارات، تصمیمات و عملکرد مسئولین را در طول سال تحت نظر دارد و با بررسی اطلاعات ورودی بر مبنای قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سایر اسناد بالادستی، به ارزیابی و پیامدسنجی پدیده‌ها، تصمیمات و اقدامات می‌پردازد. «کنکاش» در نظر دارد فارغ از نگاه‌ها و جریان‌های سیاسی و با ارائه گزارش‌های تحلیلی، منصفانه و مبتنی بر واقعیات، مخاطب خود را برای دست‌یابی به یک جمع‌بندی کلی درباره عملکرد مسئولین یاری نماید.