خانه برچسب ها آموزش و پرورش

برچسب: آموزش و پرورش

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۶

هشتادو ششمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع لزوم دریافت...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۵

هشتادو پنجمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع بازنشستگی ۴۰هزار...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۴

هشتادو چهارمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع عدم تخصیص سرانه...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۳

هشتادو سومین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع 125 روز...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۲

هشتادو دومین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع کاهش شهریه مدارس...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۱

هشتادویکمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع روشن نبودن چشم...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۸۰

هشتادمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع در راه اصلاح...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۷۹

هفتاد و نهمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع آموزش و...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۷۸

هفتاد و هشتمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع مبارزه با...

پرسا (رصد هفتگی آموزش و پرورش)- شماره ۷۷

هفتاد و هفتمین رصد هفتگی «پرسا» که به مهم‌ترین تحولات حوزه آموزش و پرورش در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع تصویب...

MOST POPULAR

HOT NEWS